.
 
 
Con3bute AB, Adress: Hornsgatan 75, 118 49 Stockholm
 
 
Nyheter Con3bute
2014-07-01 Norrmalm nästa
Bolaget flyttar till ny adress den 1 juli. Nya adressen är Tulegatan 33, 113 53 Stockholm.

2014-05-16 Vårmiddag
AW och vårmiddag. Välkomna.

2014-05-14 Årsredovisning
10 MSEK i omsättning och 4,0 MSEK i resultat efter finansnetto blev siffrorna för 2013.

2014-04-11 Riksgränsen
2014 års vårkonferens genomförs 10-13 april. Teamat kommer att handla om marknadsföring, försäljning och utbildningar.

2013-06-11 Årsredovisning
13 MSEK i omsättning och 2,0 MSEK i resultat efter finansnetto blev siffrorna för 2012.

2013-06-10 Vårmiddag
Vårmiddag, som liksom tidigare år blir väl nära sommaren. Välkomna.

2013-01-30 Vårkonferens
Vårkonferens hålls i Frankrike.

2012-12-13 Sinnenas Jul
Julbordet njuts hos Fotografiska med deras Sinnenas Jul för fem sinnen och i fem akter.

2012-03-15 Årsredovisning 2011
13 MSEK i omsättning och 3,1 SEK i resultat efter finansnetto blev siffrorna för 2011.

2012-03-14 Chamonix
2012 års vårkonferens går av stapeln 14-18 mars.

Teamat kommer att handla om ledarskap, bygga kundutbildningar och marknadskommunikation.

2012-01-02 AAA
Soliditet har för 2011 återigen tilldelat Con3bute högsta kreditvärdighet AAA.

Con3bute ett av de ca 6 % företag,av Sveriges ca 350 000 aktiebolag, som tilldelats Trippel-A för högsta kreditvärdighet i Soliditets kreditratingsystem under en 1-årsperiod.

2012-01-02 Mest kreditvärdiga företag
UC har för 2011 återigen utsett Con3bute som mest kreditvärdighet företag.

Con3bute är nu bland de 6 ‰ mest kreditvärdiga företagen i Sverige enligt UC. Inom Con3butes bransch så är Con3bute det mest kreditvärdiga av alla där 2:an är bland 13 ‰ mest kreditvärdiga företagen i Sverige.

2011-10-01 Lasse Badlund
Teknisk projektledare, systemutvecklare, systemarkitekt, applikationsarkitekt, utredare, kravställare och Testledare.

Lars är i grunden civilingenjör och har arbetat med javautveckling, kravställning och testledning som konsult på några av Stockholms mest välrenommerade konsultbolag sedan 2001. Kännetecknande för Lars är att han är en sann lagspelare och får sitt lag att röra sig åt samma håll. Han rör sig obehindrat mellan olika grupperingar och väljer sitt sätt att kommunicera efter målgruppen. Lars har mycket gedigna kunskaper inom programvaruutveckling och programvarudesign och har specialiserat sig inom finans- och försäkringsbranschen. De senaste åren har Lars fokuserat på att hjälpa försäkringsbolag att få lägre administrativa kostnader genom att använda standardiserade IT-system för hantering av försäkringsstocken. Lars har på senare tid engagerats i två projekt där han hjälpt försäkringsbolag att migrera sitt bestånd av försäkringar från gamla och uttjänta egenutvecklade system till standardsystemet Inca från Itello. Att ställas inför svåra problem i projekt ser Lars som en möjlighet. Att se utmaningar i svårigheter och att göra det till synes omöjliga möjligt är kännetecken för Lars arbete och personlighet. Lars är mycket uppskattad i sina tidigare uppdrag för sitt positiva sätt och sin starka vilja att alltid ge sitt yttersta för att nå målet och att överträffa de ställda förväntningarna.

2011-09-16 Stockholm Leadership Academy
Under tre dygn kommer Stockholm Leadership Academy snickra fram vinterns hetaste seminarier, workshops och utbildningar inom ledarskap och förändringskultur.

På konferensgården Smådalarö Gård kommer vi säkert också kunna förena nytta med nöje.

2011-06-01 Tommy Bysell
Tommy har en bakgrund från programmering och systemering. De senaste 20 åren har han i huvudsak arbetat som projektledare/linjechef och rådgivare inom IT-området. Tommys huvudsakliga inriktning är att i en ledarroll (IT-chef, projektledare eller testledare) driva utvecklings- och upphandlingsprojekt samt att som coach eller rådgivare medverka vid införande av IS/IT-strategier samt vid omorganisationer av IT-verksamheten inom företag och organisationer.

Tommy kommer framöver att verka i rollerna program- och projektledare, Ledarskapscoach, verksamhetsutvecklare, IT-strateg och IT-ledare.

2011-03-31 Konferens i Riksgränsen
Den 31 mars till 3 april åker Con3bute med partners på konferens till Riksgränsen. Mycket har hänt den senaste tiden så det finns mycket att avhandla.

Vi ska förena nytta med nöje. Skidor och god mat blir det.

2011-03-01 Brummer Life Försäkringsaktiebolag
Den 1 mars öppnar Brummer Life portarna.

Brummer & Partern har startat ett eget försäkringsbolag. Vill du veta mer gå in på www.brummer.se

Håkan Florestedt och Johan Modig har haft nöjet att vara med att bygga upp bolaget.

2010-12-10 Ny medarbetare
Idag börjar Carola Fornelid som Senior Actuary, DSA. Carola är ordförande i Svenska aktuarieföreningen och kommer närmast från rollen som chefaktuarie och chef för aktuarieenehten hos Swedbank Försäkring.

Välkommen Carola!

2010-12-09 Julbord
Con3bute och Partners börjar julfirandet på Hotell Skeppsholmen, Gröna gången 1.

Kom ihåg att anmäla dig i tid.

2010-12-02 Outsourcing eller inte?
I DagensPS.se http://www.dagensps.se/artiklar/kronikor/christer-berg/2010/12/02/69736291/index.xml har Christer Berg skrivit in mycket bra artikel.

En förändrad syn på outsourcing är på gång. Istället för kostnadsjakt gäller fokus på värdeskapande. Nu kan vi få se en våg av insourcing. Så här resonerar smarta ledare.

Christer Berg Häromdagen hängde jag med Pär Johansson från Con3bute över en kaffe. Pär leder stora omställnings- och förändringsprojekt, där olika funktioner ska effektiviseras med till exempel nya it-stöd. Det är alltid kul att höra en rapport från verkligheten – bortom analytiker och spanare (som jag själv är), som står lite vid sidan och bevakar vad som händer. I stora förändringar av hela funktioner eller avdelningar kommer frågan om outsourcing ofta upp. Det kan till exempel vara att flytta ut IT-avdelningar, telefonväxel, ordermottagning eller kundsupport. Länge har det varit självklart lägga ut funktioner till externa leverantörer, om kostnaderna blir påtagligt lägre. Men detta ifrågasätts allt mer, enligt Pär. Lägre kostnader kan bli dyrt om ingen ser konsekvenserna på helheten. Smarta ledningar har börjat ställa offerter för outsourcing mot strategier och mål för hela verksamheten. Det handlar om var och hur värde skapas. Ett aktuellt exempel som Pär tog upp är ett företag som hade outsourcat kundsupport och service, varpå försäljningen började svaja. Det visade sig att 70 procent av försäljningen var merförsäljning till befintliga kunder. Personalen inom kundsupport fungerade som informella säljare och skapade ett värde som triggade igång fler beställningar. Kundsupport var en säljkanal. "Vi vill inte ha personal i service och support som inte kan företaget och tjänsterna", konstaterade ledningen. "Vår service och support är en affärskritisk resurs". Outsourcingen stoppades och gjordes om till en insourcing. Rekryteringen förändrades till att också väga in förmåga att kommunicera och sälja. Nyckeltal för styrningen kompletterades med kundrelationer och säljmål. Pär möter allt fler organisationer som börjar resonera i samma termer. Det har blivit mindre intressant att pressa kostnader på funktioner var för sig, utan att samtidigt se på vilket sätt funktionerna bidrar till helheten. En annan aspekt som börjat uppmärksammas är betydelsen av affärs- och verksamhetsregler. Eller rättare sagt, vad som händer när organisationen förlorar kunskapen om dessa. När processer automatiseras med it-stöd, som dessutom outsourcas, hamnar affärs- och verksamhetsreglerna i it-systemen istället för i de operativa medarbetarnas huvuden. I extremfallet finns till slut denna kunskap bara kvar i specifikationerna för it-systemen. Outsourcing-leverantörer är måttligt intresserade av att engagera sig regelverken. Det innebär ökade kostnader som de inte kan debitera, enligt avtalet i upphandlingen de vann i hård priskonkurrens. I den operativa organisationen återstår till slut bara en knapptryckarkompetens. Det hämmar affärsutveckling, beslutsförmåga i oväntade situationer och kreativitet i kontakten med kunden. Att lyckas med stora förändringsprojekt handlar ofta om att återerövra regelverk, hävdar Pär. Det innebär fördelar för insourcing framför outsourcing. Vad ska man då outsourca? Enligt Pär Johansson är det enkla repetitiva funktioner som inte har strategisk affärskritisk betydelse eller som innehåller regelverk som är kritiska för värdeskapandet. Ekonomifunktionen går bra. Eller delar av HR-administrationen, som till exempel att räkna ut löner. Ett annat exempel är repetitiva inköp av sådant som pennor och papper, däremot inte inköp av kvalificerade resurser där relationen med leverantörerna är av betydelse för leveransen till kund. Det är inte svart eller vitt , avslutade Pär. Allt hänger på analysen. "Man måste veta vad man håller på med och agera som ledare – inte som en i flocken som gör som alla andra." Så hur tänker smarta ledningar? Ställ dig frågan: Var finns värdeskapandet? Det är ju meningslöst att spara kostnader genom outsourcing om det samtidigt leder till att betydande värdeskapande uteblir. Och sedan: Var behövs kunskap om affärs- och verksamhetsregler för att öka affärs- och kundnytta? Släng inte ut barnet med badvattnet, som ett lite märkligt gammalt ordspråk uttrycker det. I mina spaningar ser jag en tredje väg tona upp, som kan lösa upp polariseringen mellan in- och outsourcing: semi-sourcing. Driften läggs hos en molnoperatör, personalen i de affärskritiska processerna finns kvar hemma och vidareutveckling av systemen görs av till exempel indiska utvecklare. Formen är fortfarande i sin linda, men förutspås bli stor under 2011. Säkerhetsfrågor får sannolikt större betydelse under nästa år. Wikileaks senaste publicering har liknats vid ett 9/11, den här gången för diplomatin. Framtiden lär bekräfta den liknelsen. Alla med information värd att skydda kommer att öka säkerheten kraftigt. Nya lagar kommer att göra det svårare för journalister att arbeta. Vår redan krångliga värld blir ännu krångligare. Julian Assange har aviserat att bankerna står på tur. Och sedan blir det nog internationella koncerner. Till slut finns allt konfidentiellt på Wikileaks, på gott och ont. Det finns säkert miljoner anställda därute som känner sig illa behandlade och förfördelade på olika sätt. Den perfekta hämnden: in med alla företagshemligheter i Wikileaks. En värld där värdefull information måste skyddas med mångdubbla lås kan bli förödande för outsourcing-leverantörer. Christer Berg är marknadsekonom och har bevakat it-branschen som trendspanare och omvärldsanalytiker sedan 1990. Idag är Christer ansvarig utgivare för nyhetstjänsterna Trendspaning.se från Dataföreningen Kompetens och DF Redaktionellt från Dataföreningen.

2010-11-24 Business Model Summit 2010
Con3bute är representerade på Business Model Summit 2010 (BMS2010) på Hotell Rival.

BMS2010 riktar sig till de som har en strategisk roll i företaget vet att de flesta branscher idag är extremt snabbrörliga och svårförutsägbara. Traditionella affärsmodeller utmanas och till synes stabila marknader omstruktureras i rasande fart. Vad innebär det för ditt företag och vilka utmaningar står ni inför?.

BMS2010 visar hur du säkerställer ökad kundnytta och en hållbar marknadsposition genom att utveckla framgångsrika affärsmodeller som bygger på ditt företags individuella styrkor. Du lyssnar till några av 2010 års mest framstående affärsmodellinnovatörer och företrädare från branscher som står inför riktigt tuffa utmaningar!

Syftet med BMS är att stimulera en diskussion om affärsmodellen som strategisk framgångsfaktor för företag och organisationer. Genom att årligen lyfta fram företag, ledare och branscher som sätter fingret på spännande affärsmodellutveckling vill vi inspirera dig att hitta nya innovativa sätt att utveckla din verksamhet.

2010-10-07 Itello i Barcelona
Itello har utvecklingskonferens i Barcelona med all personal och alla konsulter.

Håkan Florestedt och Johan Modig deltar från Con3bute.

2010-09-23 Partnerkonferens

Den årliga höstkonferensen går till Istanbul 23-26 september. Huvudtemat är planering för den kommande 12-månadersperioden.

2010-06-03 Vårmiddag

Medarbetare äter gott på Restaurang Helsingborg.

2010-03-25 Folksam anlitar kravanalytiker

Folksam tecknar avtal om kravanalytiker.

Con3butes konsult är Lars-Ove Wängemar.

2010-03-18 AMF och Itello
Itello och AMF har ingått ett avtal avseende leverans och införande av Itellos standardsystem Inca. Avtalet är resultatet av en omfattande upphandling som AMF genomfört med ett flertal leverantörer. Samarbetet skall säkerställa AMF:s uttalade ambition om att även i framtiden kunna erbjuda sina försäkringstagare en av marknadens absolut lägsta avgifter och Itellos ambition att erbjuda aktörerna på sparandemarknaden den drifts- och utvecklingsmässigt effektivaste IT-plattformen.

”Inca uppfyller våra högt ställda krav på ett modernt försäkringssystem som ska täcka AMF:s behov för en lång tid framöver och Itello är en partner som har en gedigen kunskap om vårt verksamhetsområde.” säger AMF:s CIO, Robert Schuman. ”Vi är givetvis väldigt glada över att ha blivit utvalda som leverantör till AMF. Detta är en mycket långsiktig strategisk satsning från AMF och vi har sedan i somras arbetat intensivt tillsammans för att säkerställa en stabil grund för detta samarbete” säger Hans von Knorring, VD Itello.

Om Inca Inca från Itello är ett beprövat system byggt på standardiserade verksamhetsprocesser som ger ett automatiserat stöd för administration av sparande i pensioner, fonder och försäkringar. Inca är byggt för en marknad i förändring och är ett kostnadseffektivt alternativ till egenutvecklade system. Inca anpassas fortlöpande till nya behov när exempelvis lagar ändras. Idag används Inca bland annat av Swedbank Försäkring AB, Aktiv Försäkringsadministration i Stockholm AB, Nordea Liv & Pension Försäkring Sverige AB (Nordea Liv & Pension), Nordnet Pensionsförsäkring AB (Nordnet Pension) och Moderna Försäkringar Liv AB (Moderna Liv & Pension).

2010-03-16 Pensionsnyheterna nr 3 mars 2010

Livbolagen har det inte lätt. Under ett antal år har de tvingats sänka sina avgifter till följd av återkommande upphandlingar. De flesta av de gamla bolagen har dessutom en tung ryggsäck i form av egenutvecklade datasystem med rötter i 70-och BO-talen. Någon gång måste de bytas ut eftersom gamla system ger högre driftskostnader än nya. Men att byta kostar miljarder för branschen, i ett läge där priserna bara sjunker, varför många gör som strutsen, och alltså stoppar huvudet i sanden och skjuter besvärliga beslut på framtiden. Det skriver Lars-Ove Wängemar, Con3butekonsult med rötter i bland annat If, Nordea och Capgemini.

Läs hela artikeln i Pensionsnyheterna nr 3 mars 2010 sidorna 10-11.

2009-12-16 UC handlar upp
UC kontrakterar Con3bute för nästa steg utvecklingen. Nu startar en upphandling avseende en implemenation av CRM-lösning. Con3butes konsult är Johan Modig.

2009-11-06 Affärsutveckling pågår

Ether you grow or you die.

Con3bute Advisors Magnus Björnesjö, Pär Johansson och Magnus Kjellberg tillsammans med Håkan Florestedt och Johan Modig påbörjar ytterligare en utvecklingsresa för att få nya idéer och förbättrade erbjudanden.

2009-09-27 Champion Håkan Florestedt

På Golf du Château de Taulane norr om Nice avgjordes Con3bute Open 2009. Håkan Florestedt korades till segrare efter en hård och jämn kamp. Grattis Håkan

Con3bute Champion

2009 Håkan Florestedt

2008 Dan Bielsten

2007 Pär Johansson

2009-09-09 UC utökar sammarbetet

UC tecknar avtal om underlag för upphandling avseende en implemenation av CRM-lösning. Projektet omfattar affärs-, verksamhets- och IT-arkitektur samt en RFP (offertförfråga) avssende CRM.

Con3butes konsulter är Johan Modig (projektledning och affärsarkitekt) och Håkan Florestedt (verksamhetsarkitekt).

2009-09-04 Utbildning

http://academicearth.org/ hittar ni en kurser på amerikanska universitet som man kan följa både via video och utskrifter. Ta t.ex. en kurs i spelteori.

2009-08-24 Anmäl dig till Nice

25-28 september genomför vi årets marknads- och säljkonferens. Vi åker till Nice, Frankrike och kommer att hinna med både spännande konfernspass och avslappnande aktiviteter. Anmäl dig snarast till Pim.

2009-07-01 Com Hem förlänger avtal

Com Hem förlänger avtalet för Magnus Kjellberg. Magnus arbetar som projektledare inom BOSS-projektet.

2009-07-01 Handelsbanken lockar Con3bute Partner

Handelsbanken engagerar Niklas Widén som testledare.

2009-06-10 Certifierad Affärsarkitekt

Johan Modig tog idag examen och kan titulera sig Certifierad Affärsarkitekt.

2009-06-09 Certifierad Verksamhetsarkitekt

Håkan Florestedt tog idag examen och kan titulera sig Certifierad Verksamhetsarkitekt.

2009-06-04 Vårmiddag

Con3bute Partners äter gott på Gondolen. Boka in i kalendern.

2009-05-27 Nätverk för coacher grundat

45 st. av landets certifierade coacher bildade ett av Sveriges största nätverk för coacher på initiativ av Coach2coach och Con3butes Martin Florestedt och Pär Johansson. Nätverkets namn är Sveriges certifierade integrativa coacher

2009-05-05 Management 2.0

Con3bute Partners och Vänner välkomnade till vårseminarium med Bo Rex om att vara både innovativ och adaptiv och samtidigt produktiv. Det blev en mycket lyckad kväll.

2009-04-16 Vårkonferens i Åre

16-19 april ger vi oss iväg norröver för den årliga vårkonferensen med ämnen som marknadsföring, försäljning, produktutveckling samt konsultutveckling. En del skidor ska vi också försöka hinna med.

2009-03-23 DW/CRM/ERP för InfoTorg

InfoTorg går vidare med ytterligare utveckling inom sin plattform för datalager, kundhantering och ekonomi.

Con3butes konsult Pär Johansson är projektledare och Johan Modig ledamot i styrgruppen.

2009-03-09 AAA-kreditrating

Con3bute är ett av de 19 254 företag, av Sverige s totalt 307 652 aktiebolag, som tilldelats trippel-A för högsta kreditvärighet i Soliditets kreditratingsystem under 2008.

Vi tar med stolthet mot utmärkelsen för tredje året i rad.

2009-03-03 UC tecknar avtal

UC tecknar avtal om affärsutveckling och strategisk rådning inför ett ev. införande av ny marknads- och säljprocess, införande av CRM-system samt införande av gemensamt datalager.

Con3butes konsult Johan Modig.

2009-03-01 Chef Utveckling för Folksam

Folksam fortsätter sammarbetet med Con3bute. Med start 1 mars tar Con3butes konsult ledarskapet över all systemutveckling inom Folksam IT.

Con3butes konsult Johan Modig är Chef Utveckling.

2009-01-15 Utvecklingssamtal med professionell motpart

Con3butes ledarskapskonsulter provar ett annat sätt att genomföra utvecklingssamtal.

Utvecklingssamtalen sker i smågrupper som består av ledaskapskollegor. Den som är målet för utvecklingssamtalet styr sina kollegor till vilka områden den vill ha råd. Under samtalet skapas en utvecklingsplan för varje ledare. Uppföljning kommer att ske löpande med start från mars.

2009-01-01 Vasagatan 8-10 - nya lokaler

Målsättningen är att kring denna centralt placerade lokal erbjuda service för arbete, coaching och mindre och större sammanträden/konferenser/utbildningar.

Lokalens adress är Vasagatan 8-10, 111 20 Stockholm. Vi lokalen med Dataföreningen.

2008-12-02 Partnerkonferens

Partners och ledarskapskonsulter träffas i Con3butes lokaler på Tegelbacken 4

Jan Hedstam, Itello presenterar för den svensak försäkringsmarknaden det marknadsledande standardsystemet Inca. Pär Johansson, Con3bute presenterar och genomför Live coaching.

2008-10-14 HP tecknar avtal

HP levererar specialiserade tjänster till Ericsson. Åke Persson fortsätter in på 2009 med detta.

2008-10-10 Champion Pär Johansson

Pär Johansson återställde tingens ordning fredagen den 10 oktober och tog titeln Con3bute Open Champion. Grattis Pär!

2008-09-01 Försäljningschef för Con3bute

Con3bute ökar fokuseringen på en aktiv försäljning och inrättar en tjänst som försäljningschef. Dan Bielsten går in och axlar ansvaret.

Välkommen Danne!

2008-08-25 Partnerkonferens i Barcelona

Torsdag eftermiddag den 9 oktober till söndagen den 12 oktober har vi Partnerkonferens i Barcelona. Dessutom kommer prestigefyllda Con3bute Open gå av stapeln.

Nu är det dags att anmäla dig.

2008-05-29 Projektchef för Folksam

Folksam har 3 300 medarbetare och försäkrar varannan person, vartannat hem och femte bil i Sverige.

Con3butes konsult Johan Modig är projektchef.

2008-05-20 Programledning hos AMF

AMF Pension är med 276 miljarder kr i förvaltning åt 3,6 miljoner sparare ett av Sveriges ledande pensionsbolag och den sjätte största ägaren på Stockholmsbörsen. AMF Pension har bara ett kontor och drygt 206 medarbetare.

AMF Pension genomför nu ett stort infrastrukturprogram. Con3butes konsult Martin Florestedt är t.f. programledare.

2008-05-01 Tegelbacken 4 - nya lokaler

Målsättningen med vår flytt är att få en centralt placerade lokal ska passa kunder, Con3bute Partners och medarbetare som arbetsplats, coachinglokal samt mindre och större sammanträden/konferenser/utbildningar.

Lokalens adress är Tegelbacken 4, 8 tr. 111 52 Stockholm. Åttonde våningen är högts upp i huset med en fantastisk utsikt från vår balkong över Gamla Stan, Söder och Mälaren. Vi delar huset med Kanadensiska ambassaden och Dataförening Kompetens, den sistnämnda finns på samma våningsplan.

2008-04-24 Ledarskapsseminarium

Magnus Björnesjö föreläser i ämnet ”Bilder och tankar om ledarskap”. Magnus Björnesjö är senior advisor till applikationsleverantör i försäkringsbranschen (Itello) och f.d. verkställande direktör för Swedbank Robur Kapitalförvaltning.

2008-04-10 Vårkonferens och skidor i Riksgränsen

Den årliga vårkonferensen går till Riksgränsen 28-30 mars. Huvudtemat är uppföljning för den senaste 12-månadersperioden.

En del skidåkning kommer också att ske. Några av skidåkarna planerar heliskiing.

2008-04-04 AAA-kreditrating

Con3bute är ett av de 17 910 företag, av Sverige s totalt 294 002 aktiebolag, som har tilldelats trippel-A för högsta kreditvärighet i Soliditets kreditratingsystem under 2007.

Vi tar med stolthet mot utmärkelsen för andra året i rad.

2008-03-28 Ledningskonferens

Agendan för konferensen hinnehåller ämnen som försäljning, rekrytering av säljare, utveckling av sammarbetet med Con3bute Partners, skapande av coachinghus samt ekonomistyrning och ägarledning.

2008-03-27 Emission för ZeroLime

ZeroLime AB lyckas med Con3butes stöd att resa riskvilligt kapital genom nyemission.

ZeroLime har för avsikt att lansera världens första helt webbaserade personaluthyrningstjänst. Det ska man göra genom att erbjuda tillgång till ZeroLimes servicesystem som ska göra det enkelt och effektivt att snabbt hyra in kvalitetssäkrad personal. Kravprofilering, urval och matchningsprocesser av personal för olika uppdrag ska hanteras via Internet och mobila lösningar med hjälp av ZeroLimes intelligenta servicesystem.

Con3bute fortsätter sitt stöd till ZeroLime och hoppas på stor framgång för företaget.

2008-01-30 Verva IT-konsult 2008

Con3bute får tilldelning i Vervas upphandling "IT-konsulttjänster 2008" som underleverantör till byBrick Consulting.

2008-01-02 Konsultavtal med InfoTorg

InfoTorg är Sveriges största onlinetjänst för affärsinformation. InfoTorg erbjuder tillgång till ett omfattande utbud av information från officiella och välrenommerade källor om samtliga företag, personer, fordon och fastigheter i Sverige. InfoTorg ingår i Bisnodekoncernen.

InfoTorg tecknar konsultavtal avseende Con3bute Ledarskapskonsulter. Målsättningen är att under 2008 skapa framgångsrika resultat för marknadsförings-, försäljnings- och kundserviceprocesserna. Detta arbete kommer att omfatta utveckling av InfoTorgs processer, sälj- och kundstödsroller samt verktyg, rutiner och rapportering för samtliga medarbetare på kontoren i Stockholm, Göteborg och Strömsund. Det kommer också att innebära införande av ett nytt CRM-system (Customer Relations Management) och ett nytt ERP-system (Enterprice Resource Planing).

Con3butes konsult Johan Modig tar ledningen i detta uppdrag.

2007-11-30 Fler konsultavtal med Itello

Itello tecknar konsultavtal för LedarskapsCoaching.

Con3butes konsult Tommy Bysell tar ledningen i detta uppdrag.

2007-11-26 Fler konsultavtal med AMF

AMF Pension utökar avtalet med Con3bute till att även omfatta verksamhets- och projektledare.

Con3butes konsult Martin Florestedt startar omgående ledningen inom området verksamhetsutveckling och implementering av nytt försäkringssystem.

2007-11-25 Anthony Robbins i Stockholm

Con3bute och partners deltar med 56 personer i Anthony Robbins föreläsning i Kungliga tennishallen den 25 november under rubriken Life at hte Peak - Creating your extraordinary life.

Världens bästa inspiratör och coach Anthony Robbins har mött och väglett tre amerikanska presidenter samt många andra internationella ledare som till exempel Margaret Thatcher, Nelson Mandela och Al Gore. Han har också varit rådgivare till många medlemmar av den amerikanska kongressen och hundratals internationella företagsledare.

Anthony Robbins ledstjärna är Förändring. Ämnen som kommunikation, förhandling, organisationsutveckling och ledarskapets psykologi, utgör tillsammans de perfekta verktygen I en värld som hastigt förändras bland annat genom globalisering. Detta ställer nya krav på anpassning för företag, organisationer och enskilda människor.

Hans mål är att stoppa allt vanetänkande och därigenom förbättra den enskilda människans möjligheter att agera på bästa sätt för andra, såväl som för sig själv. Han har bland annat utvecklat strategierna: "Indirekta förhandlingar" och "Ledarskap i kris".

2007-11-06 Kompetensutveckling T3

Con3bute och partners håller kompetensutveckling T3 vid Ankdammsgatan 35 i Solna.

Först ut är Lena Widén under rubriken Att högprestera och må bra - går det ihop?

Sedan tar Magnus Kjellberg vid utvecklingssamtal i grupp.

2007-11-01 Konsultavtal med Com Hem

Com Hem ökar fördjupar samarbetet med Con3bute avseende strategiska konsulttjänster.

Con3bute konsult Niklas Widén startar sin första dag som Con3bute partner med att tillträda rollen som teststrateg för Com Hem.

Pontus Pape startar på samma sätt sin första dag som Con3bute partner med att tillträda rollen som upphandlingsspecialist och projektledare för Com Hems CRM-projekt.

2007-09-15 Champion Dan Bielsten

Dan Bielsten skrällde lördagen den 15 september och tog titeln Con3bute Open Champion. Grattis Danne!

2007-09-14 Höstkonferens och golf Lissabon

Den årliga höstkonferensen går till Barcelona 14-16 september. Huvudtemat är planering för den kommande 12-månadersperioden.

Dessutom passar vi på att genomföra Con3bute Open 2007.

2007-08-18 Vervas upphandling

Tillsammans med Bybrick Consulting och andra partners deltar Con3bute i Vervas upphandling.

2007-06-29 Planeringskonferens Öresundsbro

Con3butes ledning är på Friiberghs Herrgård i Öresundsbro 29-30 juni och arbetar med Con3butes affärsplan och utbildar sig i finansiell planeringsteknik.

2007-05-28 Konsultavtal med Dahlin Consult Invest

Dahlin Consult Invest tecknar avtal med Con3bute om konsulttjänster kring rådgivning för investeringar i telcombranschen.

Con3butes konsult Åke Florestedt leder detta långsiktiga avtalsansvar.

2007-05-25 Rådgivningsavtal med Lantmäteriet

Lantmäteriet tecknar avtal med Con3bute om konsultationer för deltagande i styrgrupper, analys av projekt, rekommendationer till åtgärder m.m.

2007-05-24 Vårmiddag i Stockholms skärgård

Con3butes personal och partners håller vårmiddag den 24 maj på m/y Etera som tar oss på en helkväll i Stockholms skärgård. Vi bordar kl. 19.00 vid Stadshuset och går iland igen vid Kungliga slottets Logårdstrappa vid 23-tiden.

2007-05-09 Konsultavtal med Com Hem

Com Hem tecknar avtal med Con3bute om projektledartjänster för deras stora integrationsprojekt.

Con3butes konsult Magnus Kjellberg startar sin första dag som Con3bute partner med att tillträda projektledaruppdraget hos Com Hem.

2007-02-05 Konsultavtal med AMF

AMF Pension tecknar avtal med Con3bute om utvecklingsseminarier och ledarstöd i utvecklingen av AMF:s medarbetare.

Con3butes konsult Johan Modig kommer att leda utvecklingsarbetet under våren 2007.

2006-12-20 Projektanalys för SL

Storstockholms Lokaltrafik tecknar avtal med Con3bute om projektanalyser inom ramen för IPA, Indikativ Projektanalys.

Con3butes konsulter Kåre Gustafsson och Christer Delin ska leda och genomföra en projektanalys för ett pågående projekt för ny bussdepå i Gubbängen. SL har för avsikt att låta samtliga större projekt få en oberoende granskning och har fastnat för Con3butes analysmodell.

2006-11-28 Inköps- och kvalitetschef för Folkhem

Folkhem Bygg tecknar avtal med Con3bute om inköps- och kvalitetschef.

Con3butes konsult Dan Bielsten ska leda och ansvara för inköps- och kvalitetsarbetet. Dan ansvarar bl.a. för inköpsstrategi, kvalitetsstyrning, ramavtalsupphandlingar och uppbyggande av en gemensam inköpsfunktion för Folkhem Bygg.

2006-11-20 Konsultavtal med Itello

Itello tecknar konsultavtal för projektledning, utredning och kravhantering. Konsultstödet behövs i första hand för att utveckla och leverera försäkringssystemet Inca till den svenska marknaden.

Con3butes konsult Håkan Florestedt startar med att leda implementationsarbetet hos Itellos kunder Swedbank Robur Kapitalförsäkring och Nordea.

2006-11-16 Wealth Mastery London

Den 16-19 november åker ett gäng medarbetare och partners till London för att delta i kursen Wealth Mastery. Kursen drivs av Anthony Robbins Mastery University.

Utbildarna Chuck Mellon, Joe Williams, Keith Cunningham och Michael Smorch kommer att lära ut grundläggande strategier för finansiell frihet.

2006-10-12 Specialist stordator till HP/Ericsson

HP/Ericsson anlitar Åke Persson som stordatorspecialist.

HP/Ericsson tecknar avtal per 2006-10-12 med Con3bute avseende stordatorspecialist. Con3bute har genom Åke Persson (se nedan) ansvaret att för Ericsson genom HP verka som stordatorspecialist.

Åke Persson börjar sin anställning samma dag. Åke har mer än 25 års erfarenhet av systemutveckling av administrativa system i IBM stordatormiljö. Åkes inriktning är systemanalys, systemdesign, databasdesign, datamodellering, programmering, test och förvaltning.

Åke har tidigare arbetat med uppdrag för Ericsson i 30 år och nu senast för IBM i 2 år.

Välkomna till Con3bute HP, Ericsson och Åke.

2006-10-10 Försäljningsavtal med Mjukvarukraft

Mjukvarukraft Sverige och Con3bute tecknar avtal om försäljningsprovisioner och andra ersättningar.

Con3bute och Con3bute partners kan få upp till 10 % provision över 12 månader vid genomförd försäljning.

2006-09-30 Affärsutveckling för Multicom Security

Multicom Security tecknar avtal per 2006-09-30 med Con3bute avseende affärsutveckling. Con3bute har genom Åke Florestedt (se nedan) ansvaret att driva den strategiska utvecklingen för Multicom Group bestående av Multicom Security AB (Stockholm & Göteborg) och SecuriNet AS (Lillehammer & Oslo).

Åke Florestedt börjar sin anställning samma dag. Åke är en senior managementkonsult och åtar sig uppdrag avseende affärsutveckling, styrning/ledning av företag, organisation, enhet, program eller projekt. Han tar rollen som ledare eller deltar i att utveckla verksamheten, styrsystem, ledare eller medarbetare.

Som person är Åke en resultatinriktad entreprenör med hög arbetskapacitet och motiverar och inspirerar lätt andra. Han är en god presentatör och har lätt för att etablera sig i skiftande miljöer.

Fritiden ägnas friluftsaktiviteter som motion och golf tillsammans med familj och vänner.

Exempel på arbetsuppgifter:

  1. Omstrukturering av verksamhet från förlust till lönsamhet.
  2. Skapa framgång i verksamheter som hamnat i kris.
  3. Koordinering av stora internationella projekt.
  4. Ledning av Executive Programmes.
  5. Strategisk ledning av internationella marknadsaktiviteter, prissättning och kommersiella villkor.
  6. Upphandling data/telecom.
  7. Affärs och strategiutveckling.
  8. Affärsplanering.
  9. VD/Chef att hyra.

Åke har tidigare varit bl.a. Sverigechef, Verizon Sweden AB (MCI/Worldcom), projektchef, VD, Merkantildata Taide, Upnet Securiy, teknisk direktör, Transpac Scandinavia samt nätverkschef DAFA/Svenska Datacentralen.

Välkomna till Con3bute Multicom Security och Åke.

2006-09-01 Prislappen inte allt

Dan Bielsten är inköp- och upphandlingskonsult uttalar sig i anbudsjournalen:

Min käpphäst är att man inte ska betrakta en affär för kortsiktigt. Man måste se till helhetskostnaden, väga in livslängden och annat, inte bara stirra på själva prislappen.

Läs hela artikeln här

2006-06-14 Säljare sökes

Vi söker en driven och självgående hungrig säljare med erfarenhet från försäljning av konsulter i Stockholmsområdet. Ditt ansvar består av att bearbeta företagsmarknaden i syfte att sälja in och marknadsföra våra ledarskapstjänster. Arbetet innebär prospektering, nykundsbearbetning, skapa kontaktnät samt bibehålla och utveckla affärsrelationer med våra kunder.

Du är en erfaren säljare med vana att på ett professionellt och affärsmässig sätt göra affärer med beslutsfattare på managementnivå. Du har stort säljfokus och med din goda kommunikations och sociala kompetens lätt för att skapa relationer. Du har en förmåga att lyssna på kundens behov och se hur våra tjänster tillför kunden affärsnytta, mervärde, enkelhet och effektivitet. Erfarenhet från produktförsäljning är inte meriterande.

Vår tro är att behovet av ledare och stöd till ledare i näringslivet är stort och kommer att växa. Vi erbjuder förutom en bra garantilön en provisionsbaserad ersättning utan tak. Vidare ingår i tjänsten mobiltelefon, tjänstebil och dator.

Du talar svenska och engelska samt har körkort.

Tillträde sker slutet av augusti 2006. Sök nu. Skicka din ansökan med CV till jobb@con3bute.se

2006-06-09 Avtal med Unusual

Vi har tecknat avtal med mediabyrån Unusual. VD för Unusual Olof Nordqvist är strategisk projektledare i samarbetet med Con3bute. Olof har specialistkompetens inom marknadsföring, via åtta år som marknadschef respektive tre år VD för reklambyrån Trackster, utsedd till Årets byrå 2003/04, med kunder såsom Saab, Vodafone, Wedins, Thorn och Cancerfonden.

Målsättningen är att tillsammans med Olof och Unusual att skapa en tydligare och mer lättkommunicerad positions- och affärsstrategi samt att skapa snygga, proffsiga och fungerande kommunikativa hjälpmedel till säljarbetet

2006-06-09 Nytt intranät

De interna sidorna för anställda och medkonkurrenter har uppdaterats.

Via inloggningen nås affärssystemen för försäljning, nyheter, tidredovisning samt databaserna för metaforer och händelser.

Kunder

Kunder

Con3bute har haft förmånen att arbeta tillsammans med ett flertal framgångsrika
företag och organisationer

Kunder >>
Medarbetare

Con3butes konsulter är erfarna ledare som utvecklar sig själva och andra inom det goda ledarskapet.

Våra värderingar inspirerar både anställda och partners

Medarbetare >>
Con3bute AB

Människors beteende och samverkan
gör hela skillnaden

Om Con3bute >>
Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Cheap Handbags Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Cheap Designer Shoes Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Michael Kors Outlet Coach Outlet Burberry Outlet Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Cheap Oakley Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Rolex Replica Rolex Replica Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Rolex Watches Coach Outlet Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Coach Outlet Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Michael Kors Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Coach Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Rolex Watches Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Rolex Watches Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Louis Vuitton Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Burberry Outlet Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet