.
 
 
Con3bute AB, Adress: Hornsgatan 75, 118 49 Stockholm
 
 
 Mål
 Vinnande beteende
 Vinnande förutsättningar
 Goda resultat
 Aktiviteter
 Medlemmar
Mål

Nätverkets mål är att skapa:
 • vinnande beteenden
 • vinnande förutsättningar
 • goda resultat

Vinnande beteende

Nätverk för att skapa och sprida ett vinnande beteenden som omfattar:
 • att vara proaktiv
 • att skapa tydliga målbilder
 • att börja med det viktigaste först genom att skapa tydliga prioriteringar
 • att alltid söka vinna/vinna eller ingen överenskommelse
 • att lyssna och skapa förståelse först och göra oss förstådda sedan
 • att söka synergier
 • att utveckla och förbättra oss

Vinnande förutsättningar

Nätverk för att skapa goda förutsättningar genom:
 • att dela grundläggande värderingar och synsätt
 • att kunna kommunicera professionellt genom i talspråk, bildspråk och känslouttryck
 • att dela synen på det goda ledarskapet, det goda arbetssättet
 • att stjäla, utveckla och implementera goda tekniker och applikationer (metoder, modeller, övningar...)
 • att ha möten mellan medlemmarna som är inspirerande, lustfyllda och utvecklande

Goda resultat

Nätverk för att skapa ökade affärsförutsättningar och goda resultat genom:
 • att samverka i marknadsföring, försäljning och resurser för leverans till kund
 • att skapa system och regelverk för ersättning för försäljning av varandra
 • att öka medlemmarnas egen förmåga med forum och arbetssätt för samverkan i utveckling av kompetens och strukturkapital

Aktiviteter

Nätverket ska erbjuda aktiviteter som uppnå målen på generell nivå i vinnande beteende, vinnande förutsättningar och goda resultat. Nätverket ska erbjuda aktiviteter för att hantera:
 • specifik kompetens
 • case studies
 • specifika affärsmöjligheter
 • Spontana kontakter mellan medlemmar

Sociala aktiviteter är ett centralt inslag som ska:
 • skapa personlig förståelse och personliga kontakter
 • skapa gemensamma värderingar
 • skapa idéer
 • hitta dolda resurser
 • bygga förutsättningar för samarbete och få ha roligt

Aktiviteten kan vara månadsträffar, seminarier, årliga affärsträffar, kompetensgrupper, erfarenhetsgrupper osv.

Medlemmar

Medlemmarna verkar som konsulter, potentiella konsulter kunder, specialister och bidra med aktiviteter som riktar sig mot nätverkets mål.
 • drivande och administrerande
 • aktiva medlemmar
 • gästande som är ifrågasättare, specialister, mottagare, affärsmöjligheter
 • har gedigen erfarenhet
 • ledare i formell o/e informell mening.

Nätverk

Con3bute verkar i ett nätverk för personligt ledarskap, verksamhetsutveckling, processutveckling, arbetsutveckling och IT.

läs mer om con3bute AB
Vem är du ?

Vi vill gärna att du beskriver dig själv och vart du är på väg om du ser att vi tillsammans kan uppnå både din och vår vision
Läs mer >>
Medarbetare

Con3butes konsulter är erfarna ledare som utvecklar sig själva och andra inom det goda ledarskapet.

Våra värderingar inspirerar både anställda och partners

Medarbetare >>
Arbeta med oss
Vi vill etablera stark samverkan med egenkonsulter och mindre företag inom ledarskap.
Utgångspunkten är att vi tillsammans kan skapa
nytta för kunderna och hjälpa varandra.
Arbeta med oss ... >>
Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Cheap Handbags Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Cheap Designer Shoes Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Michael Kors Outlet Coach Outlet Burberry Outlet Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Cheap Oakley Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Rolex Replica Rolex Replica Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Rolex Watches Coach Outlet Oakley Sunglasses Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Coach Outlet Louis Vuitton Outlet Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Oakley Sunglasses Christian Louboutin Outlet Michael Kors Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Coach Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Rolex Watches Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Rolex Watches Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet Christian Louboutin Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Christian Louboutin Outlet Louis Vuitton Outlet Ralph Lauren Outlet Coach Outlet Oakley Sunglasses Coach Outlet Michael Kors Outlet Burberry Outlet Ralph Lauren Outlet Louis Vuitton Outlet